Prace przy budowie kanalizacji postępują!👍🙂
Pomimo kapryśnej aury kontynuowane są prace budowlane na Zadaniu nr 17 polegającym na modernizacji i przebudowie istniejącej kanalizacji na terenie byłej jednostce wojskowej w Kożuchowie.
Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo – Instalacyjno – Budowlano – Usługowe ,,Szpakowski” Wojciech Szpakowski z siedzibą w Sulechowie, prowadzi prace związane z budową kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową, tj. przewiertem sterowanym pod rurociąg tłoczny o długości 140 m wraz z wciągnięciem rury o średnicy Ø 90.
Wykorzystanie przez Wykonawcę nowoczesnej technologii bezwykopowej w porównaniu z metodą wykopu otwartego umożliwia układanie rur pod ziemią bez konieczności wykonywania rozkopu, a tym samy bez konieczności odtwarzania nawierzchni. Kolejną zaletą stosowania przecisku hydraulicznego jest niemal całkowity brak zakłóceń życia codziennego w miejscu wykonywanych prac.
W ramach zadania do wykonania pozostała budowa Przepompowni Ścieków i Lokalnego Punktu Tłocznego, wraz z ułożeniem kabla ziemnego zasilającego powyższe obiekty inżynieryjne.
Całkowita wartość zadania – 1 654 350,00 zł.
Planowany termin zakończenia prac, to 30 kwiecień 2022 r.
Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć prosto z placu budowy⤵️
“Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,a także ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.