Posiedzenie Rady Budowy zdominowało nasz dzisiejszy grafik
Tematem poniedziałkowego spotkania było:
I. Omówienie spraw związanych z eksploatacją Przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie.
II. Pomiar powykonawczy dla Zadania nr 4 pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów”.
III. Omówienie Harmonogramu prac dla zadań aktualnie realizowanych w ramach Inwestycji pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Aglomeracji Kożuchów – Etap II”, tj.:
1. Zadanie 7A pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni przy ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Piaskowej, Krętej i Hożej w Kożuchowie”,
2. Zadanie 12A, pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym, gmina Kożuchów”,
3. Zadanie 18, pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”,
4. Zadanie 19, pn. „Budowa Lokalnego Punktu Tłocznego wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów’.
IV. Opóźnienia w pracach projektowych.
V. Przekazanie placu budowy w ramach realizacji Zadania nr 19, pn. „Budowa Lokalnego Punktu Tłocznego wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów”.