Nic nie trwa wiecznie, tak samo realizowana przez Nas Inwestycja pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – Etap II” dobiega końca.🙂👌
Od kilku tygodni przedstawialiśmy Wam materiały filmowe z wypowiedziami osób bezpośrednio zaangażowanymi w realizację trzyletniego Projektu, który po zakończeniu ma przyczynić się do ochrony zdrowia ludzkiego, poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód 💧i gleby oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.🌱🌲🌳
 
Jak to olbrzymie przedsięwzięcie ocenia Sławomir Trojanowski – Prezes Zarządu firmy ,,Uskom”?…. dowiecie się z poniższego ⤵️ materiału.