Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp z o.o. w Kożuchowie zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego nr ZGM.271.10.2021.ES na Wykonanie usług kominiarskich dla Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez naszą Spółkę.