Zasady segregacji odpadów
To że segregacja odpadów ma sens nie trzeba nikomu tłumaczyć i powtarzać.
Nawet małe dziecko wie, że z odzyskanych w recyklingu ♻️ surowców powstaje wiele przydatnych i zupełnie nowych produktów, z których wszyscy korzystamy na co dzień.
Jedynie nad czym pewnie niejednokrotnie zastanawiacie się podczas segregacji odpadów jest to, co można ,a czego nie należny wrzucać do poszczególnych pojemników na śmieci.
Dla ułatwienia i wyrobienia nawyków segregacji przestawiamy Wam zasady segregacji odpadów.

Załączniki do pobrania:

# Plik Wielkość pliku
1 png Zasady segregacji odpadów 2 MB
Zasady segregacji odpadów

Zasady segregacji odpadów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie

Kompostowanie

jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. Odpady nadające się do kompostowania powstają szczególnie wiosną, kiedy to wykonywane są prace porządkowe w przydomowych ogrodach i na działkach. Problemem staje się usunięcie nagromadzonych liści, trawy, rozdrobnionych gałęzi i konarów drzew. W większości przypadków, odpady te składowane są na składowisku, gdzie ulegają procesom rozkładu. Proces kompostowania może przebiegać w pryzmach, w kompostownikach wykonanych własnoręcznie lub w termokompostownikach.

Z technicznego punktu widzenia najprostszą z metod jest kompostowanie w warunkach naturalnych. Do tej grupy metod zalicza się zarówno kompostowanie przygotowanej masy odpadów organicznych w pryzmach na otwartym powietrzu, stanowiące najstarszy system kompostowania, jak i proste kompostowanie w kompostownikach przydomowych.
Kompostowanie przydomowe można prowadzić w różny sposób. Tradycyjnie materiały do kompostowania układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią, zapewniając dopływ powietrza i przewracając go co jakiś czas. Pełnowartościowy kompost uzyskuje się tą metodą po około sześciu miesiącach.

Co możemy kompostować?

Kompostujemy substancje organiczne, które nie zawierają składników toksycznych, a przede wszystkim:
– resztki roślinne,
– chwasty,
– odpady kuchenne (obierki, skorupki jaj, fusy, resztki owoców i warzyw, bez mięs i kości)
– popiół drzewny (wprowadza potas),
– torf,
– gnojówka, obornik, krowieniec,
– papier (niezadrukowany),
– darń, osady denne z sadzawki,
– liście i skoszona trawa,
– kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie.

Czego nie można kompostować?

– roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi,
– związków wapnia (przyspiesza to wprawdzie rozkład substancji organicznych, lecz jednocześnie usuwa azot i blokuje rozpuszczalne w wodzie fosforany),
– materiału niedostatecznie rozdrobnionego,
– materiałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym nasileniu ruchu,
– materiałów wcześniej konserwowanych chemicznie np. skórki pomarańczy, bananów i innych cytrusów.

Zalety kompostowania:

zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska,
unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym,
produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb (w Polsce ok. 60% gleb ma niedomiar humusu),
proste technologie kompostowania,
niski koszt inwestycji i eksploatacji,
łatwość składowania niewykorzystanego kompostu.

Obowiązki zgłoszenia kompostownika na terenie Związku Międzygminnego „Eko – Przyszłość”

Zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości, z tym że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w sytuacji, gdy nieruchomość posiada powierzchnię minimum 1000 m²; właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej roczny okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele nieruchomości przekazują operatorowi/przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji. Tym samym, właściciel nieruchomości, który posiada działkę powyżej 1000 m2 i ma zorganizowany kompostownik (zarejestrowany w Związku) nie musi gromadzić odpadów biodegradowalnych w workach, celem przekazania operatorowi, odbierającemu odpady komunalne.
Dodatkowo właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę bioodpadów do własnego kompostownika, ma obowiązek zarejestrować go w Związku i podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania operatorowi/przedsiębiorcy.

Załączniki do pobrania:

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Zasady segregacji odpadów ulotka 315 KB