Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. informuje, że wystąpiła awaria przy ul. Kraszewskiego w m. Kożuchów. Do czasu usunięcia awarii mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla ul. Kraszewskiego, Młynarskiej, Kościuszki, Krętej, Hożej, Piaskowej, Górskiej, Chabrowej, Kwiatowej, Różanej, Jaśminowej, Młynarskiej, Koszarowej, Leśnej, Anny Haller, Marcinkowskiego,  Grota Roweckiego oraz ulicach pobocznych. Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenia jej jakości. Bardzo prosimy odbiorców wody o wyrozumiałość i cierpliwość.