Zima nam niestraszna!
Pomimo chłodu, nieprzyjemnej aury☔ i pandemicznej sytuacji😷 realizujemy nieprzerwanie największe swoim zakresem, a zarazem najdroższe Zadanie nr 4, w ramach Projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Kożuchów – etap II”.
Zadanie to polega na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów.
W ramach zadania zostanie wybudowane osiem kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z czterema przepompowniami ścieków. Wykonawcą zadania jest firma ,,Eko – Rogowski” z Zielonej Góry. Wartość całkowita tego zadania została wyceniona na kwotę 8 290 200, 00 zł brutto.