Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego na budowę sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej, obręb Podbrzezie Dolne.