Zakończono pracę modernizacyjne przy Oczyszczalni Ścieków w Podbrzeziu Dolnym.

Zakończono pracę modernizacyjne przy Oczyszczalni Ścieków w Podbrzeziu Dolnym.

Wystawiono świadectwo przejęcia robót w dniu 21.01.2016 r. i tym samym uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli.

W ramach obowiązującej umowy z Wykonawcą, obecnie trwa trzymiesięczna próba eksploatacyjna oczyszczalni, mająca na celu uzyskanie docelowych, prawidłowych ustaw urządzeń i aparatury kontrolnej, monitoring jakości oczyszczonych ścieków na odpływie z oczyszczalni, jak i surowych ścieków, dopływających do oczyszczalni. Bieżące badania ścieków oczyszczonych wykazały, że osiągnięty został efekt ekologiczny w postaci parametrów, odpowiadających obowiązującym przepisom. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *