Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Czciradzu.

Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w Czciradzu oraz remont istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Zygmuntowskiej w Kożuchowie.
Wystawiono świadectwo przejęcia robót z dnia 17.12.2015 r. i tym samym uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli.

Obecnie trwają prace związane z budową odcinków przyłączy kanalizacyjnych (od granicy nieruchomości do budynku. Są to roboty, będące w zakresie właścicieli nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *