Trwają prace przy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie.

Trwają prace przy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie.

W chwili obecnej trwają intensywne prace modernizacyjne (konstrukcyjno – budowlane, sanitarno – technologiczne, elektryczne i w zakresie automatyki i sterowania, zagospodarowania terenu). Procentowe zaawansowanie prac można określić na poziomie 75%.

Przygotowano do rozruchu część technologiczną stacji, co oznacza, że miasto zasilane będzie wodą uzdatnioną, pochodzącą z procesu uzdatniania na całkowicie nowym ciągu technologicznym SUW. Wyłączona zostanie z eksploatacji tzw. „deszczownia” (napowietrzalnia otwarta wody) oraz filtry Pifkego – szt. 2, pracujące od 1908 r. Trwają prace na ujęciu wody w Podbrzeziu Dolnym w zakresie modernizacji studni głębinowych – szt. 4.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *