UWAGA ! MOŻLIWE PRZERWY W DOSTAWIE WODY DLA MIESZKAŃCÓW KOŻUCHOWA, PODBRZEZIA DOLNEGO I PODBRZEZIA GÓRNEGO!

Uprzejmie informujemy, że  dnia 24.02.2021 r. do dnia 2.03.2021 r.  mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców Kożuchowa, Podbrzezie Dolnego i Podbrzezia Górnego. Przerwa związana jest z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej (przełączenie/włączenie nowobudowanej sieci wodociągowej).   Bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jednocześnie informujemy, że po wznowieniu dostaw wody istnieje możliwość pogorszenia jej jakości. Prowadzone działania to kolejny, ważny element modernizacji kożuchowskich wodociągów.