Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. informuje, że wystąpiła awaria na sieci wodociągowej w m. Radwanów. Do czasu usunięcia awarii mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla miejscowości Radwanów oraz spadek ciśnienia w m. Broniszów. Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenia jej jakości. Bardzo prosimy odbiorców wody o wyrozumiałość i cierpliwość.