Obalamy mity!
Dzisiaj zajmiemy się gospodarką odpadową. ♻️
Wielu z Was nadal stoi na stanowisku, że segregacja śmieci nie ma sensu, bo wszystko i tak zostanie wyrzucone na jedno wysypisko.
Problem codziennego generowania olbrzymiej ilości odpadów przez każdego z nas jest powszechnie znany. Według danych GUS, przeciętny Polak w 2019 roku wytworzył aż 332 kg odpadów komunalnych. 😮 Niestety, jest to kłopot całej współczesnej cywilizacji i naszego konsumpcyjnego stylu życia.
Istnieje jednak sposób, by choć trochę zminimalizować ilość odpadów składowanych na wysypiskach. Dzięki segregowaniu śmieci w gospodarstwie domowym sprawiamy, że masa odpadów przesortowanych i poddanych recyklingowi będzie większa!
Sortowanie śmieci zaczyna się bowiem w naszych domach, gdzie odpady trafiają do odpowiednich pojemników. Następnie wyspecjalizowana firma – taka jak Nasza odbiera śmieci i zawozi je do zakładu gospodarowania odpadami. Tam wszystkie śmieci trafiają na instalację, w której są poddawane procesowi oczyszczania i sortowania, gdzie zostają wyodrębnione te surowce, które nadają się do dalszego odzysku. Po całym procesie odpady są przekazywane do recyklerów, którzy zajmują się ich przetwarzaniem.
Jak widzicie, segregowanie śmieci naprawdę ma sens, gdyż znacznie ułatwia pracę sortowni i sprawia, że śmieciom można nadać ,,drugie życie”.
Pamiętajcie❗
To, jak dbamy o środowisko, ma wpływ na nas samych.