Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. informuje, że wystąpiła awaria na sieci wodociągowej przy ul.22 Lipca 1807 w m. Kożuchów. Do czasu usunięcia awarii mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla ul. 22 Lipca 1807 oraz ulic pobocznych. Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenia jej jakości. Bardzo prosimy odbiorców wody o wyrozumiałość i cierpliwość.