Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w ramach Zapytania ofertowego 07/ZWIK-DT/2020, którego przedmiotem sukcesywna dostawa materiałów do bieżącego remontu oraz zadań inwestycyjnych, w zakresie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.