Wszyscy odczuwamy drastyczne wzrosty cen.
Na przedsiębiorstwa – podobnie jak na gospodarstwa domowe – wpływa wiele czynników. Pomimo racjonalnego zarządzania spółką i dbałością o oszczędne wydatkowanie środków finansowych na zapewnienie sprawnego funkcjonowania firmy, wpływ na nasze koszty mają wydatki ponoszone m.in. na: podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, koszty energii czy też koszty związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych do bieżących remontów oraz zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej, itp.

Załączona infografika przedstawia  koszty stałe jakie ponieśliśmy w 2020 r.

Przyznacie 🤔 , że liczby robią wrażenie, a te właśnie koszty mają wpływ na cenę wody i ścieków.💧