Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do WPRiM na lata 2021-2023 przyjęta.
Miło jest nam poinformować, że podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie, która odbyła się 29 listopada br. radni podjęli uchwałę o zmianie do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Kożuchów na lata 2021-2023 będącego w posiadaniu P.U.K. „USKOM” Sp. z o.o.
Sporządzając aktualizację wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółka starała się skonstruować aktualizację w oparciu o efektywną koordynację działań w kluczowych obszarach działalności, rozwój i rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, bieżącą eksploatację, zarządzanie i finansowanie poprzez optymalne zaplanowanie kosztów i nakładów inwestycyjnych. Pozwoli to na osiągnięcie określonych celów społecznych i ekologicznych👥🌍
👇