Czas na kolejną kamienicę, która odzyskuje swój dawny blask w tej części naszego miasta
Tym razem prace remontowe elewacji południowej budynku odbywają się przy ul. Rynek 23. Rusztowanie szczelnie przykryło fasadę kamienicy, więc za jakiś czas zaprezentujemy Wam efekty metamorfozy.
Wspólnota na ten cel otrzymała 35.000,00 zł. dotacji celowej z budżetu Gminy na prace restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Przypomnijmy, że 2014 r. wspomniana Wspólnota Mieszkaniowa przeprowadziła remont pokrycia dachowego .
Cieszymy się, że kożuchowski rynek powoli zmienia swe oblicze.