Teren budowy przekazany!
W dniu dzisiejszym braliśmy czynny udział w przekazaniu placu budowy generalnemu wykonawcy, który przeprowadzi modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Mirocinie Średnim.
Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest Gmina Kożuchów, jednakże udział naszych służb nie jest bez znaczenia, ponieważ SUW jest w ciągłej eksploatacji i zasila w wodę cztery okoliczne miejscowości.
Pomimo faktu, że inwestycja realizowana jest poza PUK USKOM, odpowiedzialność za ciągłość i jakość dostarczanej wody pozostaje po stronie naszego przedsiębiorstwa.
Dlatego też liczymy na dobrą współpracę zarówno ze strony firmy wykonawczej, jak i Inwestora na poszczególnych etapach prac. Bo tylko dzięki prawidłowej komunikacji i jasno wskazanym zakresie i rodzaju podejmowanych działań będziemy w stanie podjąć stosowne kroki, w celu zminimalizowania ryzyka pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub ograniczenia przerw w dostawie wody w związku realizowaną modernizacją.
Wykonawca, którym jest firma Metrolog Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie planuje przystąpić do prac z początkiem przyszłego tygodnia.