TO JUŻ JUTRO 18 MARCA obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ RECYKLINGU! Segregujemy odpady nie tylko od święta!!!
Poziom recyklingu ♻️w Polsce jest nadal niski📉😔, dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie tego, jak bardzo potrzebna jest prawidłowa segregacja, przetwarzanie oraz powtórne użycie surowców. Pomóc w tym może obchodzony od 2018 roku Światowy Dzień Recyklingu, mający na celu zwiększenie świadomości znaczenia recyklingu oraz promocję wspólnych działań prowadzących do selekcji i odzyskiwania odpadów. Segregacja odpadów we własnym gospodarstwie domowym to początek piramidy procesowej recyklingu. Odpowiednia gospodarka odpadami, mimo że wymaga więcej czasu, to w efekcie ma wiele zalet.
Co zrobić, aby recykling obejmował większą część naszych odpadów?
Podstawą jest odpowiednia ich segregacja z podziałem na 5 frakcji:
  •  tworzywa sztuczne i metal
  •  szkło
  •  papier
  •  bioodpady
  •  odpady zmieszane
  • oddawanie zbędnych przedmiotów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) czy naprawa i powtórne wykorzystanie używanych sprzętów🙂, jednak najlepszym sposobem jest ograniczanie produkowania odpadów poprzez używanie wielorazowych opakowań lub zastępowanie ich materiałami biodegradowalnymi👌
Recykling to coś, co powinniśmy brać pod uwagę każdego dnia, a nie tylko od święta!