SUW w Mirocinie Średnim przechodzi gruntowną modernizację!

Trwa gruntowna modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mirocin Średni zaopatrującej w wodę takie miejscowości jak: Mirocin Górny, Mirocin Dolny i Studzieniec.

W dniu wczorajszym uczestniczyliśmy wraz z przedstawicielami ze strony Inwestora którym jest Gmina Kożuchów oraz Wykonawcy  –  firmy  (Metrolog Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie), w posiedzeniu Rady Budowy. Spotkanie zorganizowane w terenie daje możliwość zapoznania się z obecnym stanem obiektu i postępem prac oraz umożliwia Nam jako użytkownikowi SUW na wniesienie ewentualnych uwag pod kątem odporności, trwałości i funkcjonalności modernizowanych elementów i urządzeń.

Od ostatniej RB na obiekcie została wykonana wylewka betonowa pod główna posadzkę technologiczną w hali filtrów i pomieszczeń sąsiadujących, pomalowana została konstrukcja stalowa , wykonano montaż płyt warstwowych dachowych, dostarczono filtry wraz z aeratorem i dokonano zasypania filtrów złożem filtracyjnym.

Kompleksowa modernizacja Stacji zwiększy jej wydajność oraz poprawi możliwość magazynowania wody uzdatnionej przy okazji wpłynie na poprawę niezawodność pracy i poprawę parametrów wody oraz zmniejszy koszty eksploatacji.

Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac, to połowa grudnia 2023 r.

#uskom, #Gmina_Kożuchów, #roboty, #modernizacja, #SUW, #Mirocin_Średni, #woda, #inwestycja

Etapowość prac obrazują poniższe zdjęcia.