Długopisy poszły w ruch – Inwestujemy w kolejne odnawialne źródła energii!
Lubimy dzielić się z Wami dobrymi informacjami, a ta zdecydowanie do takich należy.
Dwa miesiące temu podjęliśmy decyzję o dalszej rozbudowie instalacji fotowoltaicznej. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że przechodzimy do kolejnego etapu, czyli od planu do realizacji.
Właśnie w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Kożuchowie”.
Zadanie swoim zakresem obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocy 50 kWP posadowionej na gruncie na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie wraz z przesunięciem dwóch lamp oświetleniowych i przeprowadzeniem przewodu połączeniowego o odpowiednim przekroju.
Ponieważ pierwotnie wyłoniony Wykonawca odstąpił od podpisania umowy, Spółka zmuszona została do unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i ponownego przeprowadzenia badania ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców.
Tym samym za najkorzystniejszą uznano ofertę przedstawiona przez firmę OZEnergia Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie.
Całkowita wartość przedmiotu zamówienia, to 194 800,00 zł.
Zgodnie z ustaleniami Wykonawca przystąpi do prac z dniem 10 sierpnia 2023 r., zaś planowany termin zakończenia prac, to 15 września 2023 r.
O słuszności naszych działań pewnie nikogo z Was nie musimy przekonywać.
Realizacja niniejszej inwestycji ma na celu kompensację bieżących poborów energii elektrycznej i poprawę bilansu energetycznego obiektu, a w efekcie końcowym znaczące zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej i zwiększenie efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,USKOM” Sp. z o.o. jako całości.