Stawiamy na jakość wody!
Równolegle do zadań realizowanych w ramach Projektu pn.,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Kożuchów” ruszamy z przebudową pompowni wody w Czciradzu.
Przystąpienie do realizacji niniejszego przedsięwzięcia jest możliwe dzięki podpisanej w dniu dzisiejszym umowie, z wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego Wykonawcą, którym jest firma Envirotech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
W ramach tego projektu będzie wykonana kompleksowa modernizacja funkcjonującej pompowni wody, której zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
• przebudowę istniejących instalacji do pompowania wody,
• przebudowę rurociągów w obrębie działki,
• budowę zbiornika retencyjnego na wodę przeznaczoną do spożycia o pojemności 75 m3,
• rozbiórkę istniejących obiektów,
• przebudowę instalacji elektrycznej,
• rozbudowę instalacji fotowoltaicznej,
• montaż armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
• instalację monitoringu wizyjnego,
• zagospodarowanie terenu, w tym budowę nowego ogrodzenia.
Realizacja Inwestycji przyczyni się do podniesienia jakości wody dostarczanej odbiorcom zamieszkującym cztery miejscowości, tj. Czciradz, Solniki, Dziadoszyce, Zawada, jak również do zwiększenia niezawodności dostaw i ekonomiki produkcji m.in. poprzez optymalizację zużycia energii elektrycznej.
Zgodnie z zapisami umownymi, planowany termin zakończenia prac, to 15.12.2023 r.
Całkowita wartość przedmiotu zamówienia, to 1 422 741,00 zł