Rozpoczęły się kolejne prace termomodernizacyjne budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 6 w Kożuchowie
Przed przystąpieniem do prac Wspólnota zleciła opracowanie projektu budowlanego oraz audytu remontowego budynku na podstawie, którego Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał premię remontową w kwocie 50.310,64 zł. 💰Premia zostanie wypłacona po zrealizowaniu przedsięwzięcia remontowego zgodnie z projektem budowlanym wykonanym zgodnie z założeniami pozytywnie zweryfikowanego przez BGK audytu remontowego.
Co to takiego „Audyt remontowy” ❓
✅ jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii remontowej, stanowi także założenia do projektu
budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.
Czym jest premia remontowa ❓
✅ to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie remontowe. Jest ona przyznawana przez BGK w wysokości 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.
Warunki ubiegania się o premię remontową:
✅ podstawowym warunkiem jest przedstawienie audytu remontowego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii remontowej składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.