Przystępujemy do kolejnego etapu budowy kanalizacji na ul. Żagańskiej w Kożuchowie
Z dniem 25 maja b.r. właściciele posesji nr 11,13,15,17 i 19 zamieszkali przy ul. Żagańskiej w Kożuchowie muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym. ⚠️
Wspomniane powyżej utrudnienia drogowe mogą wystąpić w związku z przystąpieniem Wykonawcy do prac ziemnym związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanego Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
W ramach Podzadania nr 7A.2 zostanie wykonana:
➡️Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy DN 200 i długości L=57,5 m
➡️Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy DN 160 i długości L=37,4 m
➡️Rurociąg tłoczny o średnicy DN 63 i długości L=18 m
➡️Lokalny Punkt Tłoczny wraz z zasilaniem elektroenergetycznym – 1 szt.
Wykonawcą niniejszego Zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze.
Wartość przedmiotu umowy – 153 000,00 zł netto.
Planowany termin zakończenia prac na Podzadaniu 7A.2 , to👉 31.07.2022 r.