Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie zaprasza do złożenia oferty w ramach Przetargu nieograniczonego Nr RPO-P/2/2017r. na usługę pn.: „Budowa systemu e-usług dla mieszkańców w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Biuletyn Zamówień Publicznych