Przegląd inwestycji!
Początek tygodnia, to dobry moment na przegląd obecnie realizowanych przez Spółkę inwestycji.
W ramach przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa pompowni wody w Czciradzu” został wykonany demontaż i montaż ogrodzenia, o czym wspominaliśmy we wcześniejszym poście, na chwilę obecną przygotowane zostało zbrojenie pod wylanie fundamentów pod kontener pompowni oraz pod zbiornik retencyjny o pojemności użytkowej 75,0 m3, który będzie służył do magazynowana wody na cele bytowe i gospodarcze.
Zaawansowane prace ziemne prowadzone są także na zadaniu nr 7A, polegającym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Hożej, Krętej i Piaskowej wraz z modernizacją przepompowni zlokalizowanej przy ul. Kwiatowej. To zadanie jest elementarną częścią realizowanego Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
Postęp prac na obu zadaniach został przedstawiony w poniższej galerii.