Roboty trwają, stacja uzdatniania wody pracuje!
Wyeksploatowana technicznie Stacja Uzdatniania Wody w Mirocinie Średnim doczekała się gruntownej modernizacji. Dzięki pozyskanemu przez Gminę Kożuchów dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład możliwe było wyłonienie Wykonawcy (Metrolog Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie) i podpisanie z nim umowy. Wartość inwestycji, to prawie 5 mln zł. Prace rozpoczęły się w marcu 2023 roku, a ich planowane zakończenie datowane jest na połowę grudnia 2023 roku.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego budynku SUW, budowę dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 75 m3 każdy, budowę nowego odstojnika popłuczyn oraz zbiornika na ścieki bytowe, wykonanie nowych utwardzeń terenu wraz z instalacjami między obiektowymi i niezbędnym zagospodarowaniem terenu. W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną również 3 strefy pomiarowe w celu uzyskania precyzyjnej informacji o rozbiorach wody oraz instalacja fotowoltaiczna.
Choć inwestycja ma szeroki zakres robót i obejmuje część budowlaną, elektryczną, technologiczną i sanitarną, to przebudowa obiektu odbywa się w taki sposób, by zapewnić ciągłość pracy stacji.
Etapowość prac obrazują poniższe zdjęcia.