Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mirocinie Średnim dobiega końca!

SUW w Mirocinie Średnim, to już dzisiaj całkiem nowy obiekt, niczym nie przypominający starego budynku. Ta 50-letnia bryła przeszła gruntowną przebudowę i modernizację. Działania te były niezbędne, aby dostosować budynek do obecnie obowiązujących standardów i wymogów przepisów prawa.

Zmodernizowana stacja zapewni Mieszkańcom czterech miejscowości stały dostęp do wody o odpowiedniej wydajności i parametrach.

Na terenie obiektu zamontowane zostały panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 50 kW. Pozwolić to ma na zaspokojenie zapotrzebowania w energię elektryczną urządzeń pracujących w obiekcie. Odnawialne źródła energii to nie tylko oszczędności, ale przede wszystkim dbanie o nasze środowisko. Dlatego też podczas planowania inwestycji, a następnie na etapie projektowania jako Użytkownik staraliśmy się korzystać z najbardziej optymalnych rozwiązań, takich jak „Zielona energia” .

Całkowity koszt tej inwestycji to ok. 5 mln złotych. Ponad 3,5 mln pochodzi z rządowej dotacji uzyskanej przez #Gminę_Kożuchów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Planowany termin zakończenia prac- 15.12.2023 r.

#uskom, #Gmina_Kożuchów, #roboty, #modernizacja, #SUW, #Mirocin_Średni, #woda, #inwestycja