Modernizacja pompowni wody w Czciradzu dobiegła końca!
Z dniem 15 grudnia 2023 r. zakończyły się prace związane z przebudową pompowni wody w Czciradzu, a w dniu dzisiejszym dokonaliśmy protokolarnego odbioru końcowego obiektu.
Zakres rzeczowy zadania pn. „Przebudowa pompowni wody w Czciradzu” obejmował kompleksową modernizację funkcjonującej pompowni wody w Czciradzu. Inwestycja przeprowadzana była na obiekcie pompowni zaopatrującej w wodę przeznaczoną do spożycia cztery miejscowości, tj.: Czciradz, Solniki, Dziadoszyce, Zawada.
W ramach zadania wykonano:
• przebudowę istniejących instalacji do pompowania wody,
• przebudowę rurociągów w obrębie działki,
• budowę zbiornika retencyjnego na wodę przeznaczoną do spożycia o pojemności 75 m3,
• rozbiórkę istniejących obiektów,
• przebudowę instalacji elektrycznej ,
• rozbudowę instalacji fotowoltaicznej,
• montaż armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
• instalację monitoringu wizyjnego
• zagospodarowanie terenu, w tym budowę nowego ogrodzenia.
Efekty tych prac możecie zobaczyć w poniższej galerii⤵️
Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma #ENVIROTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Koszt całkowity inwestycji to 1 422 741,00 złotych.
Realizacja tego przedsięwzięcia wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców ww. sołectw, poprzez zapobieżenie deficytowi wody i zapewnienie w sposób stabilny dostawy wody o odpowiedniej jakości i parametrach.