Mamy powody do zadowolenia- to już ostatnia prosta dla Zadania 12A !
Dobiegają końca prace ziemne  związane z realizacją Zadania 12A pn. ”Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym”
Zakres prac jaki pozostanie jeszcze do wykonania obejmuje odtworzenie nawierzchni  po zrealizowanych robotach ziemnych i uporządkowanie terenu. Kolejnym finalnym już krokiem będzie protokolarne dokonanie oceny stanu rzeczywistego wykonania prac – reasumując odbiór końcowy robót📄
Z informacji jakie otrzymaliśmy od Wykonawcy prace zakończą się w połowie grudnia.
👉Wykonawcą niniejszej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze.
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.