Koniec roku, to doskonały moment na podsumowanie inwestycji realizowanych w ramach Jednostki Realizującej Projekt❗
Mimo, iż mijający rok nie należał do łatwych realizacja inwestycji objętych Projektem pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” przebiegała zgodnie z planem.
W bieżącym roku zostały zrealizowane cztery zadania ,tj.:
1) ZADANIE 17 pn.: ,,Modernizacja/przebudowa istniejącej sieci kanalizacji na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie”.
Powyższe zadanie zostało wykonane przez firmę PIBU „SZPAKOWSKI” z Sulechowa.
W ramach tego kontraktu została przebudowana:
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC –U lite Ø 200 o łącznej długości L= 1 070,90 m
b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC –U Ø 160 o łącznej długości L= 54,50 m
c) kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur PE SDR, o długości L= 364,30 m w zakresie średnic:
 •  Φ 75 – 25,50 m
 •  Φ 90 – 296,80 m
 •  Φ 90 – 42,00 m (wykonana przewiertem sterowanym).
d) przepompownia wraz z zasilaniem elektroenergetycznym:
 •  PS1 typ przejazdowy, zlokalizowana przy ul. Kościuszki, Gmina Kożuchów na działce nr 2/101
 •  Lokalny Punkt Tłoczny – dz. 2/29, Gmina Kożuchów.
Całkowita wartość zadania – 1 654 350,00 zł
2) ZADANIE Nr 7A pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa” – realizowane w formule ,,wybuduj” – w zakresie Podzadania 7A.2 i 7A.3 (budowa kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej).
Wykonawcą zadania była firma „EKO ROGOWSKI” z Zielonej Góry.
W ramach Podzadania nr 7A.2 została wykonana:
 •  kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy DN 200 i długości L=87,5 m
 •  kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy DN 160 i długości L= 7,4 m
 •  rurociąg tłoczny o średnicy DN 63 i długości L=18 m
 •  Lokalny Punkt Tłoczny wraz z zasilaniem elektroenergetycznym – 1 szt.
W zakresie Podzadania nr 7A.3 została wykonana:
 •  kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy DN 200 i długości L=273,0 m
 •  kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy DN 160 i długości L= 15,7m
 •  rurociąg tłoczny o średnicy DN 63 i długości L= 69,5 m
 •  Lokalny Punkt Tłoczny wraz z zasilaniem elektroenergetycznym – 1 szt.
Wartość obu podzadań, to 568 260,00 zł
3) ZADANIE 12A pn. „Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym”.
Zadanie realizowane było w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø200 mm. i długości L= 121,00 m jak również Ø160 PCV o długości L=50,50 m wraz z 7 studniami.
Wartość całkowita – 172 000,00 zł.
Dodatkowo została opracowana i rozliczona dokumentacja projektowa na kolejne trzy zadania, do których realizacji Wykonawca przystąpi w 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ r., a są to:
1) ZADANIE 7A pn.:,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta
i Piaskowa” – w zakresie podzadania 7A.1 (modernizacja przepompowni w ul. Kwiatowej
i przebudowa kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa w Kożuchowie).
2) ZADANIE 18 pn.:,,Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym
z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”.
3) ZADANIE 19 pn.:,,Budowa Lokalnego Punktu Tłocznego wraz z rurociągiem tłocznym
w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów”.
Roboty ziemne na w.w. zadaniach rozpoczną się z początkiem marca przyszłego roku i potrwają do sierpnia 2023 r.