Informacja o zmianie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Świdnica!
W związku z wprowadzonymi zmianami, prosimy o zapoznanie się z nowym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Świdnica. Zmiany te będą obowiązywać od 1 marca 2024 r. Nowe harmonogramy zostały już do Państwa przekazane drogą mailową i będą obowiązywać od marca do grudnia 2024.
Dodatkowo dla Państwa wygody poniżej podajemy bezpośredni link do harmonogramów:
Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualnych terminów wywozu oraz do przestrzegania zasad segregacji odpadów.
Dziękujemy za współpracę!