Mamy decyzję!
Zakończona końcem zeszłego roku budowa pompowni wody w Czciradzu została oddana do użytkowania!
Gwoli przypomnienia nadmieniamy, że zakres rzeczowy zadania pn. „Przebudowa pompowni wody w Czciradzu” obejmował kompleksową modernizację pompowni wody w Czciradzu. Inwestycja przeprowadzana była na obiekcie pompowni zaopatrującej w wodę przeznaczoną do spożycia cztery miejscowości, tj.: Czciradz, Solniki, Dziadoszyce, Zawada.
Po zakończeniu zadania i złożeniu przez Inwestora wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji, PINB w Nowej Soli przeprowadził obowiązkową kontrolę, stwierdzając zgodność wykonania obiektu z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami pozwolenia na budowę i uporządkowania terenu budowy. Tym samym decyzją z dnia 13.02.2024 r. Organ wydał pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego.
Budowa pompowni wody w Czciradzu niesie ze sobą wiele korzyści dla lokalnej społeczności, m.in. :⤵️
✅Dostępność wody: Dzięki nowej pompowni mieszkańcy mają zapewniony stały i niezawodny dostęp do czystej wody pitnej, co jest niezbędne dla zdrowia i codziennego funkcjonowania.
✅Bezpieczeństwo: Poprawa infrastruktury wodociągowej przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego, ograniczając ryzyko wystąpienia chorób związanych z jej brakiem.
✅Rozwój lokalny: Inwestycje w infrastrukturę wodociągową przyczyniają się do osiedlania nowych mieszkańców i przedsiębiorstw, wspierając rozwój gospodarczy regionu.
✅Ochrona środowiska: Poprawa systemu dostarczania wody ma wpływ na ograniczenie straty wody i energii, co przekłada się na mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego.
✅Komfort życia: Stały dostęp do czystej wody wpływa pozytywnie na komfort życia mieszkańców, poprawiając ich codzienne funkcjonowanie i zdrowie.
✅Zwiększenie wartości nieruchomości: Poprawa infrastruktury, w tym dostęp do wody, zwiększa atrakcyjność nieruchomości i wpływa pozytywnie na ich wartość rynkową.
Reasumując możemy stanowczo stwierdzić, że budowa nowej pompowni wody, to inwestycja w lepszą przyszłość dla mieszkańców Czciradza i okolicznych miejscowości, przynosząca liczne korzyści społeczności lokalnej.