Dzień dobry! Po dłuższej przerwie zaglądamy na plac budowy, by sprawdzić  stopień zaawansowania realizacji zakresu rzeczowego na Podzadaniu 7A.1 na ul. Hożej
A tam? małymi krokami do przodu wszystko idzie w jak najlepszym kierunku!
Przy tego typu inwestycjach istotnym priorytetem dla nas jako inwestora, jest to aby prace odbywały się bez uciążliwości dla Państwa. Dlatego w celu zminimalizowania niedogodności, a także poprawy komfortu jazdy na powyższym odcinku, tuż za wykopem otwartym prowadzone są prace związane z przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego sprzed momentu realizacji budowy.
Kompleksowa realizacja przedsięwzięcia obejmuje budowę:
✅ sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 200 mm. i długości L= 640,32 m
✅ sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 160 PCV o długości L=199,69 m
✅studni betonowej DN 1000 – 8 szt.
✅studni tworzywowej DN 425 – 16 szt.
✅studni tworzywowej DN 600- 8 szt.
✅studni rozprężnej DN 1000 – 1 szt.
✅modernizację przepompowni ścieków dz. nr 22/11 ul. Kwiatowa w Kożuchowie.
Realizacja robót powstaje w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów-ETAP II”.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze.