Będzie czyściej na chodnikach i ulicach Kożuchowa.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze otoczenie. Wsłuchując się w głos lokalnej społeczności jesteśmy świadomi potrzeb i oczekiwań Mieszkańców. Dlatego systematycznie zwiększamy nakłady inwestycyjne na zakup odpowiednich narzędzi także i tych do utrzymania czystości.
Toteż w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniliśmy dostawcę fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej.
W dniu wczorajszym Sławomir Trojanowski – Prezes Zarządu Spółki podpisał umowę z Wykonawcą zadania, który zgodnie z przedstawioną ofertą cenową zobligował się dostarczyć nam urządzenie firmy HAKO Citymaster w terminie 7 dni.
Wartość przedmiotu zamówienia to 247 608,15 zł. netto.
Czekamy na dostawę🙂
Jesteśmy przekonani, że z tak wielofunkcyjnym sprzętem Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych doskonale poradzą sobie z zalegającymi na chodnikach i ulicach liśćmi, a jesienny klimat nie będzie im kojarzył się jedynie ze wzmożonym w tym okresie nakładem pracy.