Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego dot. sukcesywnej dostawy materiałów do bieżącego remontu oraz zadań inwestycyjnych, w zakresie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Kożuchów.