Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp z o.o. w Kożuchowie, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego nr 2/2024 na wykonywanie usług kominiarskich dla budynków komunalnych i lokali stanowiących własność Gminy Kożuchów zarządzanych przez naszą Spółkę.