Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 5/ZWIK-DT/2018 tj. na badania okresowe prowadzone co najmniej raz na 5 lat. Kontrolą obejmuje instalację elektryczna i piorunochronną w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Załączniki do pobrania:

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Zapytanie ofertowe nr 5_ZWIK-DT_2018 2 MB