Zaproszenia na Konferencję podsumowującą Projekt zostały rozesłane
Zaproszenia na Konferencję podsumowującą Projekt zostały rozesłane 🙂👌👍
Z uwagi na to, że realizacja Inwestycji pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – Etap II” dobiega końca, nadszedł czas na podsumowanie dotychczasowych działań i osiągnięć które zostały zrealizowane, w celu ochrony zdrowia ludzkiego, poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.
Konferencja kończąca trzyletni projekt odbędzie się w formule stacjonarnej, w dniu 24 września 2021 r. o godzinie 13:00 w siedzibie ,,Żabi Dwór” w Radwanowie.
Z uwagi na to, iż konferencja organizowana jest w obiekcie zamkniętym przy zachowaniu reżimu sanitarnego, ilość miejsc jest ograniczona. W związku z powyższym udział w wydarzeniu jest możliwy za okazaniem zaproszenia.