Wyłoniliśmy dostawcę samochodu ciężarowego.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego komisja przetargowa wyłoniła spośród dwóch oferentów dostawcę samochodu ciężarowego – wywrotki.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma SG Equipment Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Wartość przedmiotu zamówienia, to 337 510,91 zł netto.
Zgodnie z przedstawioną ofertą wywrotka marki Kamaz model 53605, końcem stycznia przyszłego roku zasili tabor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

* zdjęcie ma charakter poglądowy