Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. informuje, że wystąpiła awaria na sieci wodociągowej na ul. Kolorowej w Kożuchowie. Do czasu usunięcia awarii mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla ul. Kolorowej, Okrzei, Garbarska, Zielonogórska, Inwestycyjna, Nowogrodzka, Kraszewskiego, Zygmuntowska, Zielona, Nowosolna, Główna oraz ulic pobocznych, a także Słociny. Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenia jej jakości. Bardzo prosimy odbiorców wody o wyrozumiałość i cierpliwość.