Ujawniliśmy kradzież wody
W związku z odnotowaniem podwyższonego poziomu strat wody, prowadzimy działania kontrolne przeglądu naszej sieci, celem powstrzymania nielegalnego procederu poboru wody który niestety występuje. 😔
W ramach trwającej kontroli ujawniliśmy ,,lewe” przyłącze, czego dowodem są poniższe⤵️ zdjęcia.
❗❗❗Warto pamiętać, że kradzież wody to poważne wykroczenie❗❗❗
Nielegalny pobór wody jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 👉5000 zł, zaś bezumowne odprowadzenie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny do 👉10 000 zł. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa powyżej, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa w wysokości 👉1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby przypadki wandalizmu infrastruktury technicznej oraz kradzieży wody czy to z hydrantu czy dodatkowych przyłączy zgłaszać bezpośrednio na numer alarmowy (czynny całodobowo) i na Policję tel. 997 lub 112.