Trwają prace przy budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kożuchowie!

W ostatnich tygodniach w Kożuchowie rozpoczęły się prace związane z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego. Zgodnie z zawartą umową, Wykonawca prowadzi realizację zadania, którego celem jest poprawa infrastruktury miejskiej oraz podniesienie standardu życia mieszkańców.

Pierwszy etap prac polegał na wykonaniu sieci kanalizacyjnej na odcinku drogi od skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. 22 Lipca 1807 do skrzyżowania z ul. Konopnickiej. W ramach tego etapu zostały również wyznaczone miejsca przyłączeń kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych znajdujących się wzdłuż wymienionego odcinka. Harmonogram prac przewiduje również ułożenie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w dalszej kolejności i odtworzeniem nawierzchni w technologii kostki betonowej.

Zakres prac został szczegółowo przedstawiony na mapie, co pozwala mieszkańcom oraz zainteresowanym na śledzenie postępów realizacji inwestycji. Realizacja tego projektu ma kluczowe znaczenie dla poprawy komfortu życia mieszkańców Kożuchowa oraz podniesienia jakości infrastruktury miejskiej. Nowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa przyczyni się do zwiększenia standardu życia, poprawy warunków sanitarnych oraz zapewnienia stabilności i niezawodności dostępu do wody i odprowadzania ścieków.

Gmina Kożuchów, inwestując w rozwój infrastruktury, wykazuje troskę o dobro swoich mieszkańców oraz dążenie do podnoszenia jakości życia zarówno w mieście , jak i na terenach wiejskich. Realizacja tego projektu to kolejny krok w kierunku budowy lepszej przyszłości dla wszystkich mieszkańców Kożuchowa.

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale także inwestycja w komfort, standard i jakość życia mieszkańców. Dzięki temu projektowi, Kożuchów staje się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do życia.