Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuje, iż w zaproszeniu do składania ofert na „Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.” wprowadzone zostały zmiany, wydłużające termin składania ofert tj. do dnia 31.01.2023 r. do godziny 12.00