Studzienki kanalizacyjne na ul. Nowosolnej zostaną wyregulowane!
Zapadnięte studzienki kanalizacyjne w pasie jezdni, to zmora nie tylko dla firm wykonawczych, zarządców dróg, czy użytkowników jezdni. Głęboko zapadnięte studzienki, stwarzają niebezpieczeństwo i nie lada zagrożenie na drodze. Nie jest inaczej w przypadku klawiszujących studzienek. Stają się również uciążliwe dla mieszkańców przyległych posesji, gdyż powodują hałas, który w konsekwencji może doprowadzić do rozległych problemów zdrowotnych, zaburzając tym samym ogólne funkcjonowanie organizmu.
Obowiązek utrzymania studzienek kanalizacyjnych w takim stanie technicznym, żeby nie zapadały się, a asfalt wokół kołnierzy nie wykruszał leży po stronie USKOM-u.
Dlatego mając powyższe na względzie, w ramach napraw gwarancyjnych Wykonawca zrealizowanego w 2021 r. zadania inwestycyjnego, które zakresem obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej dokona regulacji zapadniętych włazów studni kanalizacyjnych na drodze wojewódzkiej nr 297 zlokalizowanej przy ul. Nowosolnej w Kożuchowie. Ponadto w obrębie ww. infrastruktury technicznej zostanie naprawiona nawierzchnia jezdni, która uległa spękaniu i zdeformowaniu.
Powstałe wady zostaną usunięte w terminie do 30 czerwca 2023 r.