PSZOK – Twój sojusznik w walce z kłopotliwymi odpadami!
Każdy z nas codziennie mierzy się z problemem odpadów, które nie mogą trafić do standardowych pojemników do segregacji. Zużyty sprzęt RTV i AGD, opony, akumulatory, gruz po remoncie czy stare meble to tylko niektóre z przykładów. Co z nimi zrobić? Odpowiedź jest prosta: przekażmy je do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)!
PSZOK-i działają we wszystkich gminach w Polsce, zarówno w wersji stacjonarnej, jak i mobilnej. Ich adresy znajdziemy na stronach internetowych gmin lub uzyskamy w lokalnym urzędzie. Punkty te bezpłatnie przyjmują odpady z gospodarstw domowych, w tym te zawierające niebezpieczne materiały i substancje. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ nieprawidłowe pozbywanie się tych odpadów może mieć tragiczne skutki dla środowiska. Przykład? Jedna zużyta bateria z pilota samochodowego może zatruć aż 400 litrów wody!
Niestety, nie wszyscy korzystają z PSZOK-ów. Porzucanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, jak lasy czy pola, powoduje ogromne straty finansowe i ekologiczne. Co roku na oczyszczanie takich miejsc państwo wydaje ponad 16 milionów złotych! A przecież możemy legalnie i bezpłatnie oddać te odpady do PSZOK-u.
PSZOK-i przyjmują praktycznie wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyjątkiem tych pochodzących z działalności gospodarczej. Możemy tam oddać przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe, budowlane, elektrośmieci, baterie, akumulatory, opony, opakowania i wiele innych. Pamiętajmy, że przeterminowane leki możemy oddać również w aptekach, a przy zakupie nowego tonera czy sprzętu AGD, sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie odebrać od nas zużyty sprzęt tego samego rodzaju.
Porzucanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale i karalne. Dzięki systemom kamer często łatwo ustalić, kto jest winny. Zamiast niszczyć krajobraz, zatruwać wodę i glebę, zawieźmy odpady do PSZOK. To proste rozwiązanie, które chroni naszą planetę.
Jakie odpady przyjmuje PSZOK❓
Każdy PSZOK musi zapewnić przyjęcie takich odpadów, jak:👇
♻️przeterminowane leki
♻️odpady wielkogabarytowe
♻️odpady zielone
♻️odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe
♻️zużyte opony
♻️elektrośmieci
♻️baterie i akumulatory
♻️opakowania z papieru, tektury, metali i tworzyw sztucznych
♻️szkło opakowaniowe
♻️opakowania z tekstyliów
♻️opakowania z pozostałościami substancji niebezpiecznych
♻️pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte gaśnice
♻️beton, gruz betonowy, ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki
♻️szkło okienne, drzwiowe, lustra
♻️odzież i tekstylia
♻️rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne
♻️środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
♻️świetlówki, termometry rtęciowe
♻️urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
♻️oleje spożywcze, przeterminowane oleje silnikowe
♻️farby, tusze, tonery, kleje zawierające substancje niebezpieczne
♻️detergenty zawierające substancje niebezpieczne
♻️leki, akumulatory, telewizory, monitory, małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne
♻️drewno zawierające substancje niebezpieczne, odpady tworzyw sztucznych, metali
♻️środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych
♻️inne odpady komunalne.
Korzystanie z PSZOK-ów to prosta i bezpłatna metoda, by chronić nasze środowisko i zdrowie. Pamiętajmy, że każda niewłaściwie wyrzucona bateria, toner czy lodówka ma ogromny wpływ na naszą planetę. Dlatego dbajmy o nią i zawieźmy kłopotliwe odpady do PSZOK-u. Adres PSZOK-u znajdziecie pod poniższym linkiem: