Przetarg na dostawę paliw

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym o numerze referencyjnym ZUK-pal/2021 zapraszamy zainteresowane podmioty gospodarcze do złożenia oferty na ,,Cykliczną dostawę paliwa dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie” w terminie do 20 października 2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na Naszej stronie internetowej pod adresem : https://uskom.eu/cykliczna-dostawa-paliwa-dla-potrzeb-przedsiebiorstwa-uslug-komunalnych-uskom-sp-z-o-o-w-kozuchowie-4/

Przetarg prowadzony jest w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).– Prawo zamówień publicznych.