Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. informuje, że wystąpiła awaria na sieci wodociągowej na ul. Nowogrodzkiej w Kożuchowie. Do czasu usunięcia awarii mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla ul. Nowogrodzkiej, Garbarskiej, Nowosolnej, Zygmuntowskiej, Główna, Kraszewskiego, Anny Haller, Grota Roweckiego, Kościuszki, Piaskowej oraz ulic pobocznych, a także Słociny. Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenia jej jakości. Bardzo prosimy odbiorców wody o wyrozumiałość i cierpliwość.